11 Mawrth (1949) Ail-agor y ‘Victoria Restaurant a Milk Bar’, Stryd y Priordy

  • 11 1949 (Gwe.) Ail-agorwyd y ‘Victoria Restaurant a Milk Bar’, Stryd y Priordy, ar ôl gwaith cynnal a chadw. Ar agor tan 10.00 p.m. bob dydd. Cinio, te, prydau ysgafn, swper, a bwyd twym ar gael trwy’r dydd. Stafelloedd ar gael ar gyfer cyfarfodydd a chymdeithasu. Croeso i Bawb. Perchennog Bert Hallam. Ffôn 231.
  • 11 1918 (Llun) Apwyntiwyd R. I. John fel meistr yr orsaf drên.