Pobl Aberteifi 8: John Young; Samuel Young; Wm J. Williams; David Williams; Mary Wilson

John Young (1816–3.12.1887) a’i wraig Hannah (g. 1814)

Yn wreiddiol o Ferwig. Crydd yn gweithio yn Stryd William. Aelod o Gapel Bethania. Ei mab hynaf oedd Samuel (isod).

Samuel Young (1851–19.02.1928)

Mab John a Hannah (uchod). Priododd 1) Ellen Griffiths yn 1878, a 2) Minnie Ridgeway yn 1908. Graddiodd o Rhydychen. Bragwr yn Pendre. Byw yn Bronwydd House, Stryd y S Mair. Cynghorydd ar Gyngor y Dref. Maer Aberteifi yn 1908 a 1921. Aelod yng Nghapel Bethania.

William J. Williams (18.05.1864–14.02.1942)

Ganwyd yn Manian Fawr, Llandudoch. Cyfreithiwr. Aelod o Gyngor y Dre ym 1891. Maer yn 1896. Rhyddfrydwr mewn gwleidyddiaeth. Aelod o Gapel Bethania. Byw yn Penralltddu.

David Williams (1867–1955)

Byw yn rhif 6 Greenfield Row. Yn 1911 ei waith oedd fforman mewn gwaith cerbyd a modur. Ysgrifennydd Capel Bethania am 52 blwyddyn. Cyn Lywydd Cymanfa Bedyddwyr Caerfyrddin a Cheredigion a Thrysorydd Bedyddwyr sir Aberteifi. Cyn ysgrifennydd Lodj Glanteify o’r Oddfellows. Aelod cynnar o Moose Aberteifi. Cynghorydd tref Aberteifi am 26 mlynedd a maer yn 1932–3. Claddwyd ym Mlaenwaun, Llandudoch.

Mary Wilson, Macclesfield, pedler, 25 oed ac yng ngharchar Aberteifi, 1871.

Llun prin iawn o tu fewn y carchar.

23 Chwefror (1960) Cliff Richard yn ymweld â chaffi Penri

Penris

  • 23 1960 (Mer.) Ymwelodd Cliff Richard â’r dre. Galwodd mewn i Café Penri, Pendre (Happy City 2013). Bytodd Welsh cakes am y tro cyntaf – a joio! Dim sôn a oedd yn bwrw glaw y diwrnod hynny felly ddim yn siwr a ganodd o gwbl.
  • 23 1949 (Mer.) Cymdeithas Gorawl Aberteifi yn perfformio ‘Messeiah’, Handel ym Methania. Yr arweinydd oedd Andrew Williams. Yr unawdwyr oedd Elsie Suddaby, Bryce Dargavel, Eileen Price, Rene Soames. Yr organydd oedd yr Athro Edward Morgan.
  • 23 1928 (Iau) Claddwyd Samuel Young, maer ym 1908 a 1921.