18 Mawrth (1949) 3-piece suites i gael am £37.8.0 yn y Shire Hall.

  • 18 1949 (Gwe.) Mae Mr David Jones Watts, drapers (Cardigan) Ltd.) yn awyddus i gyhoeddi fod dewis o nwyddau’r Gwanwyn wedi cyrraedd. Mae rhain yn cynnwys adran fendigedig o gotiau enwog Windsmoor a chynllunwyr eraill o Lundain. Hefyd dewis o ddillad priodas. Argymhellir cwsmeriaid hen a newydd i ymweld â’r siop yn fuan er mwyn sicrhau dewis da. Cofiwch alw. Mae croeso cynnes i chwi i gyd.
  • 18 1949 (Gwe.) Shire Hall. Unrhywbeth i chi eisiau mewn dodrefn. Dodrefn stafell wely cyfan am £46.13.3.  3-piece suites am £37.8.0d

28 Ionawr (1953) ‘Lady Godiva Rides Again’ yn y Pav.

  • 28 1953 (Sat) ‘Lady Godiva rides again’ yn y Pav.
  • 28 1951 (Sun.) Pregeth cyntaf y Parchg D. T. Price yn Eglwys Sant Mair. 800 o bobl yn bresennol.
  • 28 1825 (Gwe.) Talwyd John Jenkins paid £5.18s ar gyfer adeiladu stepiau i Neuadd y Sir (Shire Hall).