28 Awst (1940) Ymweliad Syrcas Brenhinol Paulo.

  • 28 1940 (Mer.) Ymweliad Syrcas Brenhinol Paulo. Eliffantiaid, marchogwyr, mwnciod, cŵn, colomenod, cerddwyr weiar, ceffylau sy’n dawnsio, ceffylau bach, dirgelion o’r dwyrain a chlowns: Mynediad: 1/3, 2/4, 3/6. Plant: 6ch, 1/2 a 1/10
  • 28 1877 (Maw.) Contract, gwerth £204, am adeiladu wal ogleddol a gorllewinol y fynwent,  wedi mynd i’r Brodyr W. Evans a John Thomas, Cilgerran.