29 Mawrth (1987) Ail agor Y Tabernacl; (1877) Lansio Y Llong Lestri

Rhaglen Cyfarfodydd yr Ail Agor, 1987

Rhaglen Cyfarfodydd yr Ail Agor, 1987

Rhaglen Cyfarfodydd yr Ail Agor, 1987

Rhaglen Cyfarfodydd yr Ail Agor, 1987

Rhaglen Cyfarfodydd yr Ail Agor, 1987

Rhaglen Cyfarfodydd yr Ail Agor, 1987

  • 29 1987 (Sul) Ail agor Tabernacl – ailadeiladwyd 1776, 1807, 1832; adnewyddwyd 1864, 1902, 1986.
  • 29 1885 (Iau) Marw Jane Thomas, perchennog y Tivy-side. Claddwyd Dydd Iau 2 Ebrill.
  • 29 1877 (Iau) Lansio y Margaret & Ann ( Y Llong Lestri). Dyma’r llong olaf a adeiladwyd yn Aberteifi. Y perchenogion oedd Capten Evan Parry, Tresaith ac Owen Jones, masnachydd, Llangrannog.  Adeiladwyd gan John Williams a’i fab. Suddwyd yn 1919.

8 Mawrth (2013) Mae’r stanshiwns yn dod lawr

  • 8 2013 (Gwe.) Symud stanshiwns o flaen y Castell am 12.00 – wel un ohonynt!
  • 8 1949 (Maw.) Côr Telyn Eryri ‘un o’r partion cyngerdd gore yng Nghymru heddiw’ yn ymddangos yn y Tabernacl am 7.30.
  • 8 1878 (Gwe.) Marw Benjamin Davies, Pwllhai,   gwastrawd yn y Blac Leion, ar ôl salwch hir.

27 Chwefror (1970) Ieuenctid Bethania yn cwrdd â George Thomas

  • 27 1970 (Gwe.) Ieuenctid Bethania yn ymweld â Chaerdydd i weld ‘Chitty Chitty Bang Bang’. Ar y Sul pwy ddaeth i’w gweld yn Eglwys Bedyddwyr Heol Llandaf ond neb llai na Ysgrifennydd Cymru George Thomas: ‘ I expect you finished the milking before you came down’?! medde fe.
  • 27 1953 (Gwe.) Cyngerdd yn y Tabernacl: Côr Meibion Pontyberem, a’r tenor Geraint Davies.