1 Awst (1976) Cychwyn Eisteddfod y Dathlu

Eisteddfod y Dathlu 1976

Eisteddfod y Dathlu 1976

  • 1 1976 (Sul.) Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi 1976: Oedfa o Bafiliwn yr Eisteddfod am 10.00. Thema; ‘Yr Wyliadwriaeth Gristionogol’. Llywydd Y Parchg D. Rhys Thomas; Galwad i Addoli: Y Parchg Milton G. Jenkins, Bethania; Cyd-adrodd: Parti Ebeneser, Dyfed; Côr Tannau Teifi, arweinydd Alun Tegryn Davies; Darllen Y Parchg A. J. Davies; Côr yr Eisteddfod: arweinydd Terence Lloyd; Gweddi: Y Parchg Tom Roberts, Tabernacl; Pregeth: Y Parchg D. J. Roberts, Capel Mair; Y Fendith: Y Tad Seamus Cunane. Telynoresau: Sybil Milton-Jenkins, Barbara Morris a Buddug Stephens.
  • 1 1905 (Maw.) Lansio’r bad achub yr Elizabeth Austin.

13 Gorffennaf (1991) Pobl y Cwm v. Barbariaid Aberteifi

 

Gêm Fawr

Gêm Fawr

  • 13 1991 (Sad.) Clwb Pêl Droed Cwmderi (Pobl y Cwm) v. Barbariaid Aberteifi.
  • 13 1984 (Gwe.) Gwasanaeth gollwng y Parchg Tom Roberts, Tabernacl.
  • 13 1951 (Gwe.) Ymweliad Duges Caint. Derbyniad ym meysydd chwarae y Brenin Sior V (Parc y Reiffl).