7 Mehefin (1877) Organ newydd yn yr Eglwys

  • 7 1877 (Iau) Cysegru organ newydd yr Eglwys. Adeiladwyd yr organ gan Messrs. Foster ac Andrews o Hull. Dechreuwyd y gwasanaethau yn y bore. Pregethwyd gan Esgob Tyddewi, ac yn yr hwyr gan y Parchg O. A. Nares o Dreletert. Mr Videon Harding o Gaerfyrddin oedd wrth yr organ. Cynhaliwyd oedfaon tan 17eg o Fehefin â nifer o glerigwyr yr ardal yn gwasanaethu.