12 Gorffennaf (1888) Medal i William Niles

  • 12 1900 (Iau) Claddu John Turner Mathias, Feidrfair, 43, gwerthwr esgidiau
  • 12 1888 (Iau) Dyfarnwyd medal arian i William Niles, gwirfoddolwr gyda’r bad achub am 29 o flynyddoedd. Achubodd 85 o fywydau.
  • 12 1853 (Maw.) Marw Isaac Thomas (1820–53), cyhoeddwr Almanac y Cymro. Argraffwyd gan D. Leary & Co., Dulyn er mwyn osgoi treth argraffu. Claddwyd ym mynwent Capel Penybryn.