12 Ionawr (1964) Bethania ar dân

  • 12 1964 (Sad.) Tân ym Methania o dan y Capel lle roedd y boiler.
  • 12 1910 (Mer.) Etholiad Cyffredinol: Cyfarfod Cyhoeddus yn y Guildhall Vaughan Davies AS; Athro Levi, Aberystwyth; D. Davies, Treforgan, Y Parchg J D Hughes, Blaenwaun. Cadeirydd Y Parchg John Williams, Bethania.
  • 12 1876 (Mer.) Bu farw Dr. William Lane Noot, yn 71 oed.