23 Medi (1898) Agoriad swyddogol y Cownti Sgwl

Y Cownti Sgwl

Y Cownti Sgwl

  • 23 1898 (Gwe.) Agoriad swyddogol yr Ysgol Uwchradd gan C. E. D. Morgan Richardson. Roedd y siaradwyr yn cynnwys: Vaughan Davies, AS, W. O. Brigstocke, AS sir Benfro, Wynford Phillips, Capten Jones Parry a’r Athro Morgan Lewis.

4 Ebrill (1827) Crogi am ddwyn hen ddillad

  • 4 1973 (Mer.) Côr o Rwmania yn canu yn yr Ysgol Uwchradd. Yr arweinydd oedd Marin Constantin.
  • 4 1921 (Llun) Agorodd G. Picton Williams, sefydliad teilwriaid  yn Commerce House, rhan o Westy’r Commercial
  • 4 1827 (Mer.) Cyhuddwyd Williams Andrews, crwydryn o Sais o ddwyn hen ddillad. Dyfarnwyd i farwolaeth a chrogwyd yn Carchar Aberteifi rhai dyddiau yn ddiweddarach.