1960


Mr Ash, rheolwr Woolworths yn cyflwyno wy pasg i’r ysgol, 13 Ebrill 1960
Y plant yn edrych ymlaen ii gael darn o’r wy. Rhes flaen 3ydd o’r chwith Janet Evans
Wy Pasg
Yr wy bron gymaint â’r plant!
Amser i baentio ychydig 19.02.1960
Dim gwres 18.11.1960