Ysgol Uwchradd Aberteifi: 1898–2018


Prifathrawon

1890au and 1900au

1920au

1930au

1940au

1950au

1953 y staff a’r disgyblion

1960au

1970au

1980au

1990au

2000au

Rai blynyddoedd yn ôl trefnwyd arddangosfa i godi arian ar gyfer adnewyddu Gymnasiwm yr ysgol.

Diolch yn fawr iawn i KEITH LADD am gasglu’r hen luniau, am drefnu’r arddangosfa, a nawr am roi caniatâd i gynnwys y lluniau (dros 200 ohonynt) yma ar wefan Aberteifi Drwy’r Canrifoedd.

Os oes enwau yn dod i’r cof, da chi cysylltwch:

netpool1960@gmail.com

Byddwn yn falch iawn o allu ychwanegu enwau, atgofion a lluniau at y casgliad hwn. Rhowch wybod hefyd os yw ambell enw yn anghywir. 

Dewiswch “Ysgol Uwchradd Aberteifi 1898–2018” ar y pennawd uchod ac wedyn gallwch ddewis: Y Prifathrawon, 1890au a 1900au, 1920au, 1930au, 1940au, 1950au, 1960au, 1970au, 1980au, 1990au, 2000 ymlaen.

Cliciwch ar y lluniau  a dylai fersiwn mwy o faint ddod lan ar y sgrin.

Gweler hefyd: Ysgol Uwchradd Aberteifi: Canmlwyddiant Centenary 1898–1998. E. L. Jones, 1998. 127 tudalen.