1930au


1930au, Cyngerdd

 

1930au, Nofio Cymysg

 

1930au, Tennis

 

1931, Pêl-droed

Cefn, ch-dde: Jack Rogers, Bill Jones, Mr Islwyn Jones, Wyn Jones, Ieuan Morris, Gerallt Jones.

Canol, ch-dde: Dan James, Penry Thomas, Jack Nicholas, C. Lewis.

Ffrynt: ch-dde: Mostyn Williams, Arthur Squibbs, D. Williams.

1931, She Stoops to Conquer

Cefn, ch-dde: Mr Idwal Jones, Jack Rogers, Gerallt Jones, Dewi Lewis, Gwyn Owen, Miss Hughes.

Ffrynt, ch-dde: ?, Betty Rees, Penry Thomas, Peggy Cox.

1931/2 Rygbi

Cefn, ch-dde: Mr Islwyn Jones, Dewi Lewis, Tremain, Wyn Jones, Blaenporth, Llew Phillips, Llanfyrnach, Jack Nicholas, Llanaydon?, Glyn Evans, Aber-porth, Tom Jones, Llandysul, Enoch Jones, Aberteifi, Arthur Squibbs, Aberteifi.

Canol, ch-dde: Mostyn Williams, Aberteifi, Gerallt Jones, Aber-porth, Penry Thomas, Aberteifi, Edgar Rees, Dan James, Aberteifi.

Ffrynt, ch-dde: Alun Rees, Aberteifi, Gareth Thomas, Llechryd.

1935, Y Côr

Ail res o’r cefn: 6ed o’r chwith Nance (Williams; Welsh Stores)

1935, Gwyl Gerddoriaeth

 

1936, Y Ddawns

1936, Rhaglen Estyniad

 

1936, Poster Agoriad Swyddogol yr Estyniad

 

1936, Llywodraethwyr

Cefn, ch-dde: J. T. J. Williams, clerk, Hubert M. Davies

Canol, ch-dde: J. Phillips, J. W. Lewis YH, J. T. Davies, W. M. Bowen, D. James, W. C. Davies

Ffrynt, ch-dde: Urias Phillips YH, Mrs Arthur Davies, John Evans YH, Cadeirydd, W. E. Matthews, Richard Evans.

1936, Gymnasiwm

 

1936, Neuadd yr Ysgol

 

1936, Y Disgyblion

 

1936, Staff

Ffrynt, ch-dde: Idwal Jones, Peggy Evans, Thomas Evans, prifathro, ?, W. R. Jones

1936/7 Rygbi

 

1937, Y Côr

 

1938, Hoci