1940au


1940, Y Mikado

 

1940au, Gilbert a Sullivan, Y Mikado [?]
1940au, Gilbert a Sullivan
1940au

 

1940au, Ymosodiad y Rhufeiniaid dan arweiniad J. H. Johns!

 

1942, Dosbarthu’r Gwobrau

 

1945, Poster y Jiwbili

 

1947, Poster “Merry England”

 

1947, Cast “Merry England”
1948, Y Demetian, Gorff.

 

1948, Araith Evan Davies, Llundain

 

1949, Criced

Cefn, ch-dde: Mr Jenkins, Euros Rees, Donald Hill, Davies, Wyn Davies, Elwyn Griffiths, John Thomas (JR), ?, Mr Elfed Davies.

Ffrynt, ch-dde: Jon Bevan, David Phillips (is-gapten), Owie Davies (capten), Alan Phillis (wicedwr), Haydn Phillips.

 

1949, Glenn Baxter

 

1949 Pris am gig a llysiau
1947/8 Hoci
1947/8, Rygbi