1950au


1950, Hoci a Chriced

 

1950au, Gilbert a Sullivan

Tudor Thomas, D. Hywel E. Roberts [?]

1950au, Gilbert a Sullivan 2

 

 

1950au, Hoci

 

1950, Hoci

Mr W. Edgerton Jones, Margaret Morris, ?, ?

1950au, Disgyblion

 

1950au, Rygbi

 

1950au, Rygbi

 

1950au Staff

Cefn, ch-dde: Emrys Jones, ?, Mansel Evans, ?, Leslie Green, ?, Cliff Davies, Terry Thomas, Alun Davies (Streaky), Arthur Vines.

Canol, ch-dde: ?, ?, ?, Phillip Smith, Gwynfi Jenkins, W. Edgerton Jones, Brian Lee [?], R. Harries, ?, ?, David John Hill.

Ffrynt, ch-dde: ?, ?, ?, ?, Mrs Harries, Idwal Jones, Thomas Evans, ?, ?, Sara Owens, ?, ?, ?, ?

1950au, Amser Te
1950au, Cofeb Rhyfel
1951, Y Demetian, Gorff.
1952, Agoriad y Gatiau, Rhaglen
1952, Agoriad y Gatiau, Rhaglen
1952, Agoriad y Gatiau
1952, Y Gatiau

 

1953, Iolanthe, Poster
1953, Iolanthe, Rhaglen

 

1953, Iolanthe, Rhaglen
1953, Iolanthe, Rhaglen

 

1953, Iolanthe, y Cast
1953, Gwyl Cerddorol

 

1954, Eisteddfod

 

1955

 

1957, Y Llywodraethwyr

Cefn, ch-dde: Thomas Evans, prifathro, Arthur Thomas YH, E. Lloyd Davies, D. W. Evans YH, Y Parchg John Thomas ,Y Parchg T. Tegryn Davies.

Ffrynt, ch-dde: T. R. Joseph, David James CBE, YH, Mrs W. E. Matthews, C. V. Davies, cadeirydd, Mrs E. Bickerton-Edwards, Evan Davies MBE, YH, Y Parchg E. M. Lewis YH.

1957, Llyfrgell
1958, Neuadd yr Ysgol

 

1957 Ymweliad y Tywysog Phillip
1957 Ymweliad Tywysog Phillip

Tywysog Phillip a Thomas Evans, prifathro

1957, Llythyr o’r Palas
1950/1 Criced, hoci, tennis

 

1956/7, Rygbi

 

1951/2 Y Demetian
Gorsaf Darlledu’r Ysgol