1980au


1980
1980
1980, Cronfa Goffa Enoch Thomas
1980

Cefn i’r blaen: Eleanor Harris, Emma Walsh, Susan James, Jackie Morris, Donna Dunnett, Kevin Moses, Hayley Stephens, Julie Harries. Yr athrawes yw Rhiannon Davies.

1980au, actorion

Rhes gefn, ch-dde: 2il Jordan Walters.

Rhes flaen, l-r: Brychan Llýr ar y dde.

1980sgilbasulliv-e1522929137281.jpg
1980au, Gilbert a Sullivan, Y Mikado

Rhes gefn, ch-dde: ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, Brychan Llyr, Lloyd Jones, Gareth Mason Davies, Iestyn Milton Jenkins, ?, ?, ?, Huw Jones, ?, ?

2il res, ch-dde: ?, ?, ?, Delyth Parry Williams, Delyth Griffiths, ?, Catrin Richards, Nerys Davies, Catrin Wyn Jones, ?, ?, Rhodri Llwyd Morgan, ? i ddiwedd y rhes.

3ydd rhes, ch-dde: ?, ?, Amand Owen, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, Mererid Jones, ?, ?, ?

Rhes flaen, ch-dde: Eleanor Tomkinson [?], Judith Parsons, Meinir Jones, ?, ?, Sian Llwyd Edwards, Meleri Wyn James, ?, ?, ?, ?, Joanne Orme, ?, ?

1980

?,  ?, Dewi Lloyd, prifathro, Enid ?

1980au

Dewi Lloyd, prifathro, Gwynfi Jenkins

Rhes gefn: 8ed, Jane Thomas. Ar yr ochr dde Rhodri Llwyd Morgan.

1980au, Tarian

Dewi Lloyd, prifathro

1981, Gondoliers
1981

Dewi Lloyd, prifathro, Gwynfi Jenkins

1981, Staff

Rhes gefn, ch-dde: Lynn Evans, Brian Francis, Eifion Dvies, Brian Lee, Cecil Davies, Hywel Williams, Philip Smith, Gwynfi Jenkins, Alun Jones, John Owen.

Ail res, ch-dde: Graham Hope, Eryl Davies, Lynette …, Megan Roberts, Mavis Jenkins, Eiry Jones, Heledd Griffiths, Bethan Jones, Marlene Davies, Carol Williams, Miss Cooke, Trevor Evans.

Trydydd rhes, ch-dde: Pascal Clayton, Dorothy Jenkins, Elaine Thomas, Richard Humphreys, David Gatehouse, Max Bowen, Freddie Thomas, Dafydd Wyn Jones, Barrie Griffiths, Stan Williams, Jeff Williams.

Pedwerydd rhes, ch-dde: ?, Mrs Williams, Eiry Blake, Susan James, Joy Jones, Meriel Griffiths, Jane Davidson, Ann Tydfor Jones, June Powney, ?, Annette Williams, Eunice Davies.

Pumed rhes, ch-dde: Nance Willams, Reg Dyer, Steve Jervis, Dai Moses, Woog, Beuno Williams, Alun Davies, Mike Powney, Meirion Jones, Nella Arthurs.

Rhes flaen: ch-dde: Arthur Vines, Rhiannon Davies, Ann Thomas, Eryl V. Lewis, Gareth Jerman, Dewi Lloyd, Miss Betty Lloyd, Ann Jones, Sandra Lake, Odette Jones.

1981E4
1981 4E

Rhes gefn, ch-dde: ?; Evans?; Sarah Bowen; ?; Rebecca Servini; Mary?; Emma Hall; ?

Ail res, ch-dde:?; ?; Alison Evans; ?; Helen Gibby; ?; ?

3ydd rhes, ch-dde:Dawn Thomas; David Collins; Jonathan Mullins; Paul Gaunt; Charegion?; Stephen Hunt; Cara Jenkins; Ingrid Osinga.

Rhes flaen, ch-dde: Sarah Jane Rees; Belinda Saywood; Gerwyn Michael; Eifion Davies; ?; S. Mcdonald.

1982, Cronfa Goffa Enoch Thomas

Elwyn Morris, Owen M. Owen, Wyn Thomas, Mrs Enoch Thomas, David Thomas, Leslie Green.

1982, Cronfa Goffa Enoch Thomas
1982, Gilbert a Sullivan
1982, Yeoman of the Guard
1983, Actorion
1983

Rhes gefn, ch-dde: Catrin Richards, Delyth Parry Williams, Catrin Wyn Jones, Nerys Davies.

Rhes ffrynt, ch-dde: Nia Morgans, Meleri Wyn James, Judith Parsons, Catrin Wyn James

1983, Cwyn
1984, Cyflwyno Teledu

Cyflwyno’r Ysgol ag offer i helpu ddysgu plant oedd yn rhannol drwm eu clyw.

Leslie Green (cadeirydd CARDI), E. V. Lewis, Leonora Lewis (ysg. CARDI), Mrs Harry Jenkins (aelod pwyllgor CARDI), Mr F. Thomas, Dewi Lloyd.

1984urdd
1984, Urdd

Grwp, ochr dde: Dysgwyr hýn.

Cefn, ch-dde: ?, ?, Sarah Jane Rees, Nicola Bengough, Catrin Oliver.

Rhes flaen, ch-dde: Karen Nightingale, ?, Gaynor Spener, Joanne Orme.

1990slloyd
1985

Ch-dde:  Ruth Harries, Lance Reed, Vivienne Pritchard, Kevin Moses, Amanda Selby, Dewi Lloyd, prifathro.

1986

Athro: Geoff Williams

1986

Athro ochr dde: Lloyd Davies

1986, Y Mikado, Poster
1986, Y Mikado, Tocyn
1987, Cyngerdd
1987

Emyr Davies, Penlan, Eurig Harries, Iestyn Milton Jenkins, ?

1987

Enillwyr Cwis Llyfrau ail-iaith.

Rhiannon Davies, Ruth Jones, Stuart Ladd, Jane Thomas, Samantha Williams?, Dewi Lloyd, prifathro

1987, Cerddorfa

Rhes gefn: ?, ?, ?

Ail res, ch-dde: Judith Parsons, Carys Edwards, ?, Alun Morris, ?, ?, ?, ?

Rhes flaen, ch-dde: Janet Rees, ?, Rachel Walters, Catrin Wyn Jones, Dafydd Lloyd Jones, Geraint Parry Williams, Nia Morgans, Nerys Davies

1988, Cyngerdd
1988, Sioe Ffasiwn
1988, Gymnasiwm
1988

Brian Lee, ?, …, Dewi Lloyd, prifathro

1982, Y Bont, Rhagfyr
Y Dyfodol, 2100?