1970au


1970, Midsummer Night’s Dream

Canol: Haydn Davies, Helen Jones, David Bolt, ?, ?

1970au
1970au
1970au
1970au
1970au

Cefn, ch-dde: Enoch Thomas, Gwynfi Jenkins, Eifion Davies, Menna Elfyn.

Rhes flaen: Gwyn Morris, ?, Alison Hawkins, Jonathan Thomas

1970au Staff y Cantin

Cefn, ch-dde: 9ed Nancy May Williams

Ffrynt, ch-dde, Enoch Thomas, prifathro, 9ed Mona James

1970au, Dosbarth

Athro: Dafydd Wyn Jones (Dai Beak)

1970au, Dosbarth
1970au, Dosbarth

Cefn, ch-dde: 9ed Jonathan Jones [?]

Ffrynt, ch-dde: chwiorydd Maehrlein (1 a 3), W. Edgerton Jones, Hilary ?, ?

1970au

Cefn, ch-dde: 3ydd Pauline Lloyd

Ffrynt, ch-dde: Ann Price, Jennifer Jenkins, ?, Diane Lloyd, ? Woolley [?]

1970au
1970au, Dosbarth

Athro: O. T. Davies

1970au, Dosbarth

Ffrynt: ? Lloyd, ?, ?, ?, Athrawes: Mrs Powney

1970au

Athrawes: Carol Williams

1970au, Disgyblion a staff
1971, HMS Pinafore

Dilwyn Young-Jones, Alun Thomas

1977, Iolanthe
1978Staff
Staff 1978

Rhes gefn, ch-dde: Barrie Griffiths; Freddie Thomas; Max Bowen; John Owen; Terry Thomas; Hywel Williams; Beuno Williams; Jeff Williams; Eifion Davies; Richard Humphries; Stan Williams; Brian Francis; Alun Davies

Ail res, ch-dde: Ann Jones; Marlene Davies; Ann ?; Dorothy Jenkins; Bethan Jones; Ann Thomas; Elaine Thomas; Dai Moses; Eryl Lewis; Reg Dyer; Russel Hume; John Adams Lewis; Trevor Evans; Graham Hope.

3ydd rhes, ch-dde: Eiry Blake; Megan Roberts; Mrs Williams; ?; Mary Jones; Mavis Jenkins; ?; Lynette ?; Marilyn ?; Meriel Griffiths; June Powney; Nance Williams; Eryl Davies; Delyth Downey; Joy Jones; Alun Jones.

Rhes flaen, ch-dde: Mej Jones; Elaine? Williams; Gwynfi Jenkins; Cecil Davies; Ken Williams; Enoch Thomas; Beti Lloyd; Gareth Jerman; Phil Smith; Les Green; Dafydd Wyn Jones; Haydn Davies; Arthur Vines.

1978, Criced
1978, Hoci
1978, Hoci Iau
1978, Pêl-rhwyd
1978, Rygbi dan 13
1978, Rygbi dan 15
1978, 2E1
19783E
1978 3E

Rhes gefn, ch-ddeL Phillip Davies Russell; Jonathan Merrett; Rhodri Morris; Ifor Jones; Sean Robinson; John Rees.

3ydd res, ch-dde: Paul Gaunt; Mandy Ellis; Maureen Zealey; ?; Christina Jones; ?; Helen Champion; ?Evans; Andrew Hazzelby.

2il res, ch-dde: Neil Dunnett, Michael Johnson; Paul Bowen; Nigel Cole; Stephen Jenkins; Anthony Jenkins; Clive Evans; Struan Mcdonald.

Rhes flaen, ch-dde: Caroline Arthurs; Catrina Morgan; Ruth Kingdom; Nicola Bottom; Eifion Davies; ?; Heather Boult; Andrea Hopkins; Kim Gibson

1978, 4AX
1978, 5AY
1979