1990au


1990, Plant Mewn Angen

?, ?, ?, Rhianedd Rees

1990

Athrawon: Carol Williams, Barry Griffiths

1990

Athrawon: David Clay, Barry Griffiths

 

1990

Athrawes: Alwena George; Dewi Lloyd, prifathro

1990

Athro: Gordon Eynon

 

1990

Mike Morgan, Eryl V. Lewis; Dr Gwynfor Griffiths, prifathro; Ann Davies; Trevor Evans

1990
1990, Ewrop
1990, Llywodraethwyr

Cefn, ch-dde: Mrs Eirlys Jones, Marteine Richards, Mrs Lynwen ap Gwynedd, Clr. T. Haydn Lewis, Mayfis Griffiths [?], John Adams-Lewis, Mrs. Rhian Sollis, D. Gatehouse, Clr D. M. B.Davies.

Ffrynt, ch-dde: Dyfrig Davies, Dr Gwynfor Griffiths, headmaster, Llwyd Edwards, Islwyn Evans, ?, N. Newland.

1990

?, ?, ?, Dewi Lloyd, Iestyn Evans, ?, ?, Chris Lockley

1990, Staff a Disgyblion

 

1995

Barry Griffiths

 

1995

Ffrynt, ch-dde: Mr Powney, ?, ?, Mrs Powney, ?, Dr Gwynfor Griffiths, ?, E. V. Lewis, ?, Trevor Evans

1996

 

1996
1996, Eisteddfod

 

1998

 

1998
1898–1998, Dathliadau
1898–1998, Dathliadau – Y Gacen
1898–1998, Dathliadau – Y Nwyddau