Sadwrn Barlys

Dim Sadwrn Barlys eleni oherwydd cyfyngiadau Cofid-19, ond dyma fel oedd pethau arfer bod slawer dydd.  
Diolch yn fawr iawn i Keith Ladd am y lluniau gwerthfawr.

1990au

Geler Jones, saddler
Geler Jones
Will James, Trewindsor a’i ferch
Penralltddu
Ivor Radley (1913–1992) a Fred Rees
Er cof am Martin Radley (1957–2020)