17 Rhagfyr (1869) Ar werth: 60 acer o dir comyn

  • 17 1908 (Iau) Angladd y Parchg T. J. Morris, North Gate Terrace.
  • 17 1904 (Sad.) Angladd Ernest Smith Allen, y ffotograffydd 35 oed.
  • 17 1869 (Gwe.) Cyfarfod cyhoeddus er mwyn penderfynu gwerthu 60 acer o dir comyn y dref i leihau dyled £7, 500 y Cyngor. Y Cadeirydd oedd y maer Dr John Thomas.