28 Ionawr (1953) ‘Lady Godiva Rides Again’ yn y Pav.

  • 28 1953 (Sat) ‘Lady Godiva rides again’ yn y Pav.
  • 28 1951 (Sun.) Pregeth cyntaf y Parchg D. T. Price yn Eglwys Sant Mair. 800 o bobl yn bresennol.
  • 28 1825 (Gwe.) Talwyd John Jenkins paid £5.18s ar gyfer adeiladu stepiau i Neuadd y Sir (Shire Hall).